Udvidelse af hesteindhegning – bedre biodiversitet


Vejle Kommune ønsker at udvide den eksisterede indhegning i Mølholm Ådal. Den eksisterende hegning er tegnet ind med blå, og den påtænkte hegning er tegnet ind med grøn stiplet linie.
Formålet med at udvide hegningen er, at give de heste, der allerede går på arealet, adgang til den del af Ådalen, der grænser op mod Grønnedalen og dermed også forbedre biodiversiteten i området.
Skrænterne i denne del af Mølholm Ådal har aldrig været opdyrkede. De har tidligere været græsland med græssende dyr. Derfor findes her stadigvæk oprindelige arter, som knytter sig til græsland. Fordi der ikke har været græssende dyr på skrænterne i mange år er de særlige arter, der typisk vokser på lysåbent græsland ved at blive udkonkurreret af et tykt lag dødt græs og tæt krat. Vi ønsker at bremse denne negative udvikling ved igen at sætte græssende dyr på skrænterne. Hestenes græsning vil over tid reducere mængden af græs, fremme blomstringen af forskellige urter, begrænse ny opvækst af træer og buske og skabe lysninger i krattet. Det vil få positiv betydning for sommerfugle, vilde bier, svirrefluer, biller og fugle.
Mange har ytret, at de har været glade for hestene i den nuværende indhegning, da det er hyggeligt og beriger naturoplevelsen. Vi håber derfor, at I vil tage godt i mod dette tiltag.
Hegningen kommer til at krydse stier i skoven vest for Ivar Jarls Vej. Her vil vi placere indhegningen på den vestlige del af skrænten, så heste kan passere på den stejle del af skråningen. Området, der er tale om, er tegnet ind med en cirkel. Det øverste plateau bliver hermed ikke indhegnet samt størstedelen af det område, som vi kan se bliver brugt til leg. Der vil blive opsat klaplåger i indhegningen ved de mest brugte stier, således man kan passere igennem.
Til foråret, når hegningen har stået nogle måneder, og hestene har haft tid til at vænne sig til det nye område, vil Vejle Kommune gerne invitere lokale med på tur med naturvejleder samt hesteholderen. Her vil vi fortælle om, hvordan vi arbejder med naturforvaltning, og hvilke arter, I er heldige at være naboer til. Forhåbentligt kan vi allerede her se, hvilke positiv effekt hestenes græsning og tilstedeværelse har haft på biodiversiteten.


(Klik på billede der så åbnes som PDF i nyt vindue!)

Venlig hilsen
Anne Drøgemüller Lund
Biolog · Natur & Udeliv
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle