Skal du lave et hegn eller synes du, at naboens hæk er blevet lidt for høj?


Læs her om regler og retningslinier:
Hvad er et hegn?
Et hegn kan have mange udformninger. Det kan f.eks. være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur. Hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelse opdeles i tre kategorier:
Fælleshegn: står i skellet mellem to grunde. Fælleshegn hører under hegnsloven.
Eget hegn:
Står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter. Eget hegn hører under hegnsloven.
Indre hegn:
er et hegn, som enten ikke følger skellinien, eller som står mere end 1,75 meter fra skellet. Indre hegn er ikke omfattet af hegnsloven.
En fælles sag:
Hegnet mellem to naboer er en fælles sag, og naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Bemærk: I lokalplaner eller andre lokale regler kan der dog være begrænsninger, som skal overholdes - også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.
Ved uenigheder:
Hvis du ikke kan blive enig med din nabo, skal du altid følge reglerne i hegnsloven. Kan I ikke blive enige om højden på et fælleshegn, er udgangspunktet, at hegnet skal være 1,8 meter højt.
Hegnssynet:
Kan to parter ikke blive enige om hegnsspørgsmål, kan Hegnssynet for Vejle kontaktes. Vejle Kommune, Byrådssekretariatet, Skolegade 1, 7100 Vejle er sekretariat for Hegnsynet.
Her kan du få mere at vide:
Du kan også få en folder tilsendt fra Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning.